IN NAME CARD-THẺ NHỰA

  • IN CARD VISIT NHANH, RẺ NHẤT TẠI HÀ NỘI

    Card visit là gì? card visit là loại thiếp nhỏ ghi họ tên, thường có kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, dùng để giao dịch. Bố cục namecard thông thường bao gồm: +  Logo, slogan của công … Chi tiết>>