IN NAME CARD-THẺ NHỰA

  • IN CARD VISIT NHANH, RẺ NHẤT TẠI HÀ NỘI

    Card visit là gì? card visit là loại thiếp nhỏ ghi họ tên, thường có kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, dùng để giao dịch. Bố cục namecard thông thường bao gồm: +  Logo, slogan của … Chi tiết>>

  • danh thiếp – name card.

    Đối với mỗi doanh nghiệp hay cá nhân, danh tính là điều hết sức quan trọng trong giao dịch nên người ta đã sáng tạo ra danh thiếp – name card. Danh thiếp là 1 mảnh giấy kích thước nhỏ có thể bỏ vừa … Chi tiết>>